Gujarati Suvichar Images For Facebook

Today I am sharing best Gujarati Suvichar images or Gujarati Suivhchar Poster for facebook. These images you can share on Facebook.

Gujarati Suvichar Images For Facebook

 • शब्दोना तीर चालता होइ अने ते लागी जाय तो समजवुं  अभिमाननी हाजरी छे।
Gujarati Suvichar Images For Facebook


 • जे व्यक्ति जतु करवानी भावना राखे छे तेनु कोई दिवस कई जतु नथी। अने जे व्यक्ति क्यारेय जतु ना करे तेनु क्यारेय कई बचतु नथी। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook


 • 'मने बधु ज्ञान छे' ते बाबत ज अज्ञानता ना प्रमाणपत्र समान छे। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook
 • तमारो अहंकार बीजाने कदाच ना गमे, पण तमारु तो नुकशान ज करे छे। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook


 • हमेशा हसता रहेवाथी, अने खुशनुमा रहेवाथी; प्रार्थना करता पण वधारे जल्दी ईश्वरनी नजीक पहोंचाय छे। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook


 • आनंद एवी चीज छे जे तमारी पासे होवा छता तमो बीजाने आपो तेमा वधारे आनंद आवे छे। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook

Best Gujarati Suvichar Images In Gujarati Text

 • जीवनमा जे मल्यु होय ते गमे तेने आनंद कहेवाय, अने जे गमतु मले तेने सुख कहेवाय। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook

Gujarati suvichar images download
 • जो लोको तमने निचे पछाड्वानी कोशिश करे तो तमे ए वातनु गर्व जरूर लेजो के तमे ए बधानी उपर छो। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook

Gujarati Suvichar poster
 • खोटु करवानी नहीं पण खोटु न करवानी हिंमत होवी जोइए। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook

 • जे पोतानु नाम पोताना कर्मोथी बनावे ते ज उत्तम माणस कहेवाय। 

Gujarati Suvichar Images For Facebook


 • क्रोध एक क्षणिक गांडपण छे तेने वशमा राखो, नहिंतर ए तमने वश करी देशे। 

Gujarati Suvichar Images For FacebookShare this

Related Posts

Previous
Next Post »